autor

Neškodná erotika, alebo protieurópska výstava zaplatená z verejných zdrojov?

V minulých týždňoch rozvírila stojaté vody letnej uhorkovej sezóny výstava F.R. Čecha. Liptovská galéria P.M. Bohúňa ju organizuje vo svojich vysunutých priestoroch od 26.6.2018 – 14.9.2018 v galérii Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši. Výstava vyvoláva u niektorých pohoršenie, u iných minimálne rozpaky. Autorovi bola za zapožičanie diel zaplatená z verejných zdrojov suma 70 000,- Kč.

Ako  člen kultúrnej komisie ŽSK som dostal niekoľko podnetov týkajúcich sa tejto výstavy, preto  som si bol výstavu osobne pozrieť, vymenil si niekoľko emailov  s pani riaditeľkou i ďalšími pracovníkmi. Vedenie galérie v osobe pani riaditeľky Aleny Chebeňovej považuje výstavu F.R. Čecha za svoj príspevok k výročiu 100 rokov založenia Československa. Po návšteve výstavy som si potvrdil len svoje pôvodné stanovisko, že prívlastok autora „kontroverzný“ je opodstatnený. Je to nielen z dôvodu používania pejoratívnych pomenovaní, ale aj z jeho polarizujúcim (Boj Zemanovců s pražskou kavárnou), šovinistickým, rasistickým (Imigranti studují němčinu, Milujeme Čechy! Mají bílé pindíky!,Gott spíva uprchlíkům),protirómskym (Vítejte)  homofóbnym (Adam a Eda, Do rozvodu daleko), antifeministickým postojom, výlučne nevhodným pre prostredie galérie, ktorá má okrem výstavných cieľov aj úlohu vzdelávaciu. Navyše, aj z tohto dôvodu nie je výstava vhodná pre školy, nevynímajúc individuálnych návštevníkov s deťmi. Galéria pritom ale žiadnym spôsobom neobmedzuje, ani nekontroluje vek návštevníkov a púšťa na výstavu kohokoľvek, kto si kúpi vstupenku.

Viac sa dočítate v článku.